23 Ağustos 2019 Cuma

osquery Injection
osquery Nedir?

osquery, Facebook tarafından geliştirilen, işletim sistemi üzerinde SQL syntax'ı ile komut çalıştırmaya yarayan bir araç. Şu an en güncel sürümü 2.11.2 ve macOS, CentOS, Ubuntu ve Windows gibi popüler işletim sistemi ve dağıtımları destekliyor.
osquery, syntax olarak SQL benzeri bir yapıda olduğundan tıpkı SQL dilini kullanan veri tabanları gibi tabloları kullanıyor. osquery kurulduğu vakit bir takım ön tanımlı tablolar ile birlikte geliyor. Tabii ki sonrasında ek tablolar eklenebiliyor
Ön tanımlı gelen tabloların listesine şuradan erişebilirsiniz: https://osquery.io/schema/2.11.2

Kurulum

Kurulum için öncelikle osquery reposunu eklememiz gerekiyor.
$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1484120AC4E9F8A1A577AEEE97A80C63C9D8B80B
$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://osquery-packages.s3.amazonaws.com/xenial xenial main"
Ardından repoları güncelleyip, osquery'i kuruyoruz.
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install osquery
Kurulum işlemi sonrası 3 farklı osquery komponenti kurulmuş olacak.
 1. osqueryi: Terminal üzerinden osquery sorguları çalıştırmanıza yarayan interaktif kabuk.
 2. osqueryd: Arkaplanda yürütülen zamanlanmış veya çalışan sorgular için deamon.
 3. osqueryctl: Osquery'nin yayınlanmasını veya yapılandırmasını sınamak için bir yardımcı komut dosyası.

Örnek Kullanımlar

Sistemdeki tüm kullanıcıları listelemek

SELECT * FROM users;
Sistemdeki Kullanıcıları Listelemek

Process'in adını, portunu ve PID'sini listelemek

SELECT DISTINCT processes.name, listening_ports.port, processes.pid FROM listening_ports JOIN processes USING (pid);
Process'in adını portunu ve PID sini listelemek

Sisteme giriş yapmış kullanıcılar

SELECT * FROM logged_in_users;
Sisteme Giriş Yapmış Kullanıcılar

osquery Python

Facebook, osquery Python üzerinden de kullanılabilsin diye osquery-python kütüphanesini yayınladı. Diğer diller için kütüphaneleri ise yakın zamanda yayınlamayı planlıyor. Kütüphane ne yazık ki sadece Python3 ile çalışıyor. Python2.7 ile çalışmıyor. O yüzden projenize pip3 ile dahil edip, Python3 ile çalıştırmalısınız.
osquery'yi Python içerisinde kullanmak oldukça basit. Zira paket pip3'te mevcut. Aşağıdaki komut ile projenize dahil edip kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
$ pip3 install osquery
Örnek kullanımı şu şekildedir:
import osquery

if __name__ == "__main__":
  instance = osquery.SpawnInstance()
  instance.open() 
  result = instance.client.query("select timestamp from time")
  print(result)
osquery Python Kullanımı

osquery Injection

osquery Injection, tıpkı SQL Injection veya Memcache Injection gibi kütüphanenin kötüye kullanılmasından ortaya çıkan bir zafiyettir. osquery'nin kendinde Prepared Statement desteği olmadığından Facebook tarafından yayınlanan resmi Python kütüphanesinde de Prepared Statement desteği yok. Dolayısı ile sorgunun herhangi bir kısmına kullanıcıdan alınan bir girdi yerleştirilmek zorunda kalındığında saldırgan tarafından zafiyet sömürülüp, farklı sorgular çalıştırılabiliyor.
Bunun için aşağıdaki gibi örnek bir kod yazdım.
from flask import Flask, request
app = Flask(__name__)
import osquery

@app.route("/")
def prod():
  name = request.values.get('username')
  instance = osquery.SpawnInstance()
  instance.open()
  result = instance.client.query("select username, description from users where username='"+name+"'")
  status = result.status
  results = result.response

  output = str(status)+"<br>"
  output += "<table border='1'>"
  output += "<tr><td>username</td><td>description</td></tr>"
  for user in results:
    output += "<tr><td>"+user['username']+"</td><td>"+user['description']+"</td></tr>"
  output += "</table>"

  return str(output)

if __name__ == "__main__":
  app.run(host='0.0.0.0', port=35275, debug=False)
Yukarıdaki kod çok basitçe GET metodundan aldığı kullanıcı adını sorguya dahil ederek o kullanıcı hakkında bir takım bilgiler veriyor.
Kod üzerinde birazdan anlatacağımız testleri gerçekleştirmek için kodu aşağıdaki gibi Docker üzerinden ayağa kaldırabilirsiniz.
$ git clone https://github.com/Om3rCitak/osquery-injection.git
$ cd osquery-injection/
$ docker-compose u
Bu işlemlerden sonra kodunuz çalışıyor olacak. Aşağıdaki adresten ayağa kaldırdığınız uygulamaya erişebilirsiniz.
http://{docker_ip_adress}:35275/?username=systemd-network
Kodumuzda kullanıcıdan aldığımız girdiyi şu şekilde sorguya dahil ediyorduk:
select username, description from users where username='"+name+"'
Yani aşağıdaki gibi bir istek gönderir isek sorgumuz aşağıdaki gibi değişecek ve sonuç olarak "systemd-network" kullanıcısına ait detayları getirecek.
URL: http://192.168.192.128:35275/?username=systemd-network
Sorgu: select username, description from users where username='systemd-network'
Bu kod zafiyet içeriyor. Bir şekilde bu sorgunun dışına çıkıp, diğer tablolardan istediğimiz bilgileri çekmeliyiz. Bunun için şunlara ihtiyacımız var;
 1. Sorgu içerisinde çekilen kolon sayısı
 2. Tablo adları

0 comentários:

Yorum Gönder